Biała Podl.
                                                        Zespoły
                                                    Goście
                                             Stroje
                                   Artyści lud.
            Poezje

 

     Krajobrazy
     Tradycje
     Przysłowia
     Muzyka lud.
     Bibliografia
     Kontakt
     Autorzy

BIBLIOGRAFIA

1. ,,Traktem bitym przez Podlasie" Maciej Podgórski.

2. ,,Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej w XIX wieku" Eustachy      Rakoczy ZP. Leśna Podlaska 1986r.

3. ,,Pani w kamiennym portrecie" Maria Starzyńska.

4. ,,Traktat o dobrej robocie" Tadeusz Kotarbiński.

5. Stefan Grodzicki ,,Słowo o Podlasiu (Nad Krzną i Bugiem)" WDK w Białej      Podlaskiej, luty 1989r.

6. „Słowo Podlasia" ,,Podlaski Przełom Bugu” 2004r.

7. Strój podlaski Biała podlaska, Celestyn Wrebiak, 1985r.

8. ,,Legendy Podlaskie" Maria Kasterska, Biała Podlaska 2001

9. ,,Janów Podlaski und Umgebung" Adolf Mironiuk, Zbigniew Zugaj, Lublin

10. ,,Chłopi" Władysław Stanisław Reymont

11. ,,Sztuka ludowa południowego Podlasia"

12. ,,Polskie zwyczaje świąteczne" Reanta Hryń-Kuśmierek

13. ,,Legendy i bajki o bialskich Radziwiłłach" Antoni Jodłowski

14. ,,Folklor taneczny południowego Podlasia" Helena Januszczyk, Emilia       Cieślińska

15. ,,Województwo bialskopodlaskie" mapa turystyczna

16. ,,Podlaski Jarmark Folkloru" reklamówki